خوبا بیشتر گیرشون میاد

فهرست محتوا

با وجود آنکه فعالیت‌های چند سال اول در استارتاپ‌ها دوستانه و صمیمی است، در ادامه تعیین مقدار سهام هر فرد اهمیت می‌یابد. اگر از مشاوره وکیل آنلاین یا هر وکیل استارتاپی برای نوشتن متون حقوقی مناسب برای استارتاپ استفاده شود تعیین سهام براساس میزان فعالیت و توافق میان اعضا انجام شده و به شکلی قانونی در مؤسسه حقوقی ثبت شود در آینده نیز اختلافاتی که بر سر میزان سهام وجود دارد شکل نمی‌گیرد و سهام هر فرد از ابتدا مشخص و از نظر قانونی قابل اثبات خواهد بود. با وکیل آنلاین می‌توانید توافقات شفاهی میان اعضا را ثبت کرده و شکلی قانونی و حقوقی به آن ببخشید.

فهرست محتوا

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در twitter
Twitter