مروا کاظم زاده

دسته‌بندی نشده

نقد کتاب قبایل – ست گادین

جهان واقعی، جهان ثبت و ایستایی نیست. هواپیما تا ابد تنها وسیله سفر هوایی نخواهد بود. تغییر جهان، قوانین جدید را وضع می‌کند. و بازی

ادامه مطلب