اجتماعی

مقالات

چگونه جلبک بفروشیم؟!

سهم جلبک در اقتصاد کشور بیشتر می شود. شاید باور نکنید که این گیاه تا بحال اصلا سهمی هم داشته که الان بخواهد بیشتر بشود.

ادامه مطلب
مقالات

متهم این شماره: اسنپ!

نام برده با قصورات زیر به یک دعوت و پذیرایی مفصل از تیم مصاحبه نشریه وقایع استارتاپیه محکوم شده و باشد که برای شماره آینده

ادامه مطلب