استراتژی

بازاریابی و فروش

انسان شناسی و بازاریابی دیجیتال: دیدگاهی جدید

در دنیای همیشه در حال تحول بازاریابی دیجیتال، درک رفتار انسان بسیار مهم است. اینجاست که انسان شناسی، مطالعه جوامع و فرهنگ های انسانی، وارد عمل می شود. با به کارگیری اصول انسان شناسی، بازاریابان می توانند درک عمیق تری از مخاطبان خود به دست آورند که منجر به استراتژی های موثرتری می شود.

ادامه مطلب