02177395710

منوهای نصب در پنل مدیریت

راه انداز،سافت استارتر

26

نوامبر'19

یکی از روش های کنترل جریان راه اندازی الکتروموتورها استفاده از سافت استارتر یا راه‌انداز نرم است.

سافت استارتر(soft starter)به معنی چیزی‌ست که استارت یا همان راه اندازی را نرم انجام می‌دهد و سافت استارت (soft start) به …

مشاهده
طراحی شده توسط سایه سپید