02177395710

منوهای نصب در پنل مدیریت

زنان موفق

03

مارس'20

آهنگی برای قهرمان من، زنی که به طوفان سوار شد

رویای او تقریباً توسط موجهای هفت طبقه تقریباً موج زده شد. لندز از طریق فیلم ، داستان و آهنگ ذهنیت یک زن را به تنهایی در میان اقیانوس پهناور تصور می کند.

مشاهده

25

فوریه'20

چگونه تنوع جنسیتی، خلاقیت را بیشتر میکند!

وسیو لورنزو و تیمش ۱۷۱ شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند -- و جواب یک بله قاطعانه بود

مشاهده
طراحی شده توسط سایه سپید