سنتی

مقالات

امیر گیتس یا بیل کبیر؟

می توان گفت اولین قدم در راه ساخت ایرانِ مدرن، در زمان قاجار و ناصرالدین شاه برداشته شد. آن زمان سواد در مکتبخانه ها تعلیم

ادامه مطلب