صندوق کارآرفرینی امید

مقالات

ما اینجاییم

  به گزارش خبرنگار وقایع استارت آپیه ، این نمایشگاه با توجه به لزوم معرفی ظرفیت های نوین توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار،

ادامه مطلب