شماره تماس : 77395710-021 | ایمیل : info@startupieh.ir

منوهای نصب در پنل مدیریت

مانوئل اوهانجانیانس

09

فروردین'97

کارگاه انتقال تجربه مانوئل اوهانجانیانس

به گزارش نشریه وقایع استارتاپیه کارگاه انتقال تجربه مانوئل اوهانجانیانس در کارخانه نوآوری های وی برگزار شد. در این نشست صمیمانه و …

مشاهده
Site Design © vandabon.ir  All rights reserved.