مدرنیته

دسته‌بندی نشده

با تجدید بدون تهدید

در این پست مجموعه ای از مقالات تخصصی و مفصلی در مورد استارتاپ های انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت و گزارش های جامع آنان آورده ایم

ادامه مطلب
مقالات

امیر گیتس یا بیل کبیر؟

می توان گفت اولین قدم در راه ساخت ایرانِ مدرن، در زمان قاجار و ناصرالدین شاه برداشته شد. آن زمان سواد در مکتبخانه ها تعلیم

ادامه مطلب