توامند سازی زنان و دختران برای جلوگیری از گرم شدن زمین

چیزهای بارز مانند انرژی های تجدید پذیر و رژیم های پایدار و موارد بسیار واضح مانند آموزش و توانمندسازی زنان. در این گفتگوی آموزنده و جسورانه ، وی سه راه مهم را دارد

فهرست محتوا

کاترین ویلکینسون ، نویسنده و محیط زیست می گوید ، اگر واقعاً بخواهیم به تغییرات آب و هوایی بپردازیم ، باید برابری جنسیتی را به واقعیت تبدیل کنیم. به عنوان بخشی از Project Drawdown ، ویلکینسون به پاک کردن خرد بشریت در مورد راه حلهای کاهش گرمازدگی ، انتشار آب و هوا در حال تغییر کمک کرده است: چیزهای بارز مانند انرژی های تجدید پذیر و رژیم های پایدار و موارد بسیار واضح مانند آموزش و توانمندسازی زنان. در این گفتگوی آموزنده و جسورانه ، وی سه راه مهم را دارد كه عدالت برای زنان و دختران می تواند به جلوگیری از گرم شدن کره زمین کمک كند. ویلکینسون می گوید: “کاهش میزان انتشار گازها بستگی به افزایش دارد.”

چیزهای بارز مانند انرژی های تجدید پذیر و رژیم های پایدار و موارد بسیار واضح مانند آموزش و توانمندسازی زنان. در این گفتگوی آموزنده و جسورانه ، وی سه راه مهم را دارد

فهرست محتوا

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter