زائداتی که اتاق کار شدند!

فهرست محتوا

در یک اقدام تحسین شدنی و متفاوت در کارگاه نوآوری ” هفت و هشت”، جعبه ی حمل و کلدینگ پروژه ی نمایشگاه ماشین ایران مال با تغییراتی، تبدیل به یک اتاق کار یا فضای متفاوتی برای جلسات کار شد.

اتاق نیمه بازی که پوشش داخلی آن نمد است و تا حدودی نسبت به صدا عایق می باشد و هم چنین با اضافه شدن چرخ هایی در زیر آن، به راحتی می توان آن را جا به جا کرد و انتقال داد.

فهرست محتوا

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter