منابع انسانی برای استارت آپ ها قسمت2

برای آنکه فرآیند رشد و پیشرفت را برای کارمندان و کارکنان خود، تسهیل کرده و احتمال حضور مداوم آن ها در شرکت را افزایش دهید، باید نسبت به ارائه برنامه های آموزشی و توسعه ای به ایشان متعهد و مقیّد باشید.

فهرست محتوا

عدم موفقیت در ارائه برنامه های آموزشی و توسعه ای در منابع انسانی برای استارتاپ ها

برای آنکه فرآیند رشد و پیشرفت را برای کارمندان و کارکنان خود، تسهیل کرده و احتمال حضور مداوم آن ها در شرکت را افزایش دهید، باید نسبت به ارائه برنامه های آموزشی و توسعه ای به ایشان متعهد و مقیّد باشید. اگر مدت زیادی دست روی دست بگذارید و منتظر بمانید، احتمالاً کارمند شما به کارفرمای دیگری که فرصت های توسعه و آموزش در اختیارش قرار میدهد، گرایش پیدا خواهد کرد.

راه حلبرنامه های آموزشی، نباید حتماً پرهزینه و پرزحمت باشند؛ شما از طریق برنامه های آموزشی باید فرصت پیشرفت و توسعه را طی یک طرح منظم و مدوّن، در اختیار کارمندان خود قرار دهید. به عنوان مثال میتوانید اقدام به طراحی و اجرای برنامه های آموزش مشاوره و مربیگری، آموزش مهارت ها و اصول مشاغل دیگر، توسط متخصصان درون سازمانی یا کنفرانس نمایید. شرکت های استارت آپ، عملکرد بسیار خوبی در توسعه شبکه های ارتباطی دارند؛ شما میتوانید از بنیانگذار یا سرمایه گذار شرکت خود بخواهید که افرادی را از بیرون شرکت به شما و کارمندان معرفی کنند تا با آن ها به تشریک اطلاعات و ایده ها و برگزاری جلسات مباحثه و مناظره بپردازید.

برای آنکه فرآیند رشد و پیشرفت را برای کارمندان و کارکنان خود، تسهیل کرده و احتمال حضور مداوم آن ها در شرکت را افزایش دهید، باید نسبت به ارائه برنامه های آموزشی و توسعه ای به ایشان متعهد و مقیّد باشید.

فهرست محتوا

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter