آذر 5, 1398

دسته‌بندی نشده

زائداتی که اتاق کار شدند!

در یک اقدام تحسین شدنی و متفاوت در کارگاه نوآوری ” هفت و هشت”، جعبه ی حمل و کلدینگ پروژه ی نمایشگاه ماشین ایران مال

ادامه مطلب