همیشه برای اره اندازی کسب و کار اقداماتی وجود دارد که باید به درستی و در زمان مشخصی انجام شود.لیست زیر به شما کمک میکند تا بدانید چه وظایفی را باید انجام بدهید تا کسب و کارتان با مشکل مواجه نشود. ممکن است بعضی افراد لیست بلند تری را مد نظر داشته باشند اما لازم است بدانید تیم وقایع با تجربه بیش از یک دهه در راه اندازی کسب و کارهای متنوع و همچنین مشاوره برندینگ به مجموعه های مختلف این موارد را برای شما بصورت زیر آورده است. در واقع شما با رعایت موارد زیر از خیلی از چالش های مرسوم در امان خواهید بود. 

نامه برقی وقایع استارتاپیه

اگر مایل هستید خبرنامه وقایع استارتاپیه را دریافت کنید روی دکمه زیر کلیک کنید
استارتاپیه