نام کسب و کار شما باید به راحتی در ذهن مشتری باقی بماند. یک نام مناسب در برنامه برندینگ شما بسیار موثر است. از مشاوران حقوقی در حوزه ثبت شرکت مشورت بگیرید.