طراحی وب سایت مناسب و کارآمد یک پروژه زمان بر است. شما نیاز دارید درگاه فروش مناسب داشته باشید. همچنین وجود یک وب سایت به جلب اعتماد مشتری و سرمایه گذار کمک میکند. بدانید که تجربه ثابت کرده است طراحی یک سایت ایده آل در بهترین حالت به 3 ماه زمان نیاز دارد.