ارتباط با صنعت

ایده های راه اندازی کسب و کار​

نخستین رویداد ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت رویدادی است که توسط وقایع استارتاپیه به صورت دوره‌ایی با حضور صاحبان صنایع ، و فعالان عرصه اقتصادی  برگزار می‌شود. موضوعات رویداد

ادامه مطلب