بابک جهانبخش

دسته‌بندی نشده

برای شروع، یک ایده کافی ست

در این ایستگاه بازم هم بدنبال مفهوم امنیت در کارآفرینی هستیم. مفهومی که بسیاری از افراد فکر می کنند بوسیله آفریدن یک کار می توانند آینده ایمنی برای خودشان دست و پا کنند.

ادامه مطلب