بودجه جمع آوری

دسته‌بندی نشده

نام عوض کنید، سرمایه جذب کنید

Media Partners, یک شرکت در منطقه سیاتل که محتوای آموزشی در محل کار تولید می کند، به شرکت Atana تغییر نام داد و 6 میلیون دلار بودجه جدید جمع آوری کرد.

ادامه مطلب