جامعه آنلاین

ایده های راه اندازی کسب و کار​

مرکز جوانسازی اپی ژنتیک

مرکز معکوس پیری اپی ژنتیک یک سرمایه گذاری پیشگام در تقاطع بیوتکنولوژی پیشرفته و سلامت شخصی است. ماموریت ما توانمندسازی افراد برای کنترل فرآیند پیری از طریق تجزیه و تحلیل پیشرفته اپی ژنتیک و مداخلات شخصی ضد پیری است.

ادامه مطلب