شماره تماس : 77395710-021 | ایمیل : info@startupieh.ir

منوهای نصب در پنل مدیریت

زنان موفق

13

اسفند'98

آهنگی برای قهرمان من، زنی که به طوفان سوار شد

رویای او تقریباً توسط موجهای هفت طبقه تقریباً موج زده شد. لندز از طریق فیلم ، داستان و آهنگ ذهنیت یک زن را به تنهایی در میان اقیانوس پهناور تصور می کند.

مشاهده

06

اسفند'98

چگونه تنوع جنسیتی، خلاقیت را بیشتر میکند!

وسیو لورنزو و تیمش ۱۷۱ شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند -- و جواب یک بله قاطعانه بود

مشاهده
Site Design © vandabon.ir  All rights reserved.