شماره تماس : 77395710-021 | ایمیل : info@startupieh.ir

منوهای نصب در پنل مدیریت

سرپرست

06

بهمن'98

هشت سالش بود که برای خودش شرکت داشت

نسائء یی که در هشت سالگی شرکت داشت و کارآفرین بود. ماسان پن نساء موفق این قسمت از وقایع استارتاپیه است. با همراه می شویم را روایت ش را از زندگی پر فراز و نشیب اش بشنویم

مشاهده
Site Design © vandabon.ir  All rights reserved.