شماره تماس : 77395710-021 | ایمیل : info@startupieh.ir

منوهای نصب در پنل مدیریت

طوفان

13

اسفند'98

آهنگی برای قهرمان من، زنی که به طوفان سوار شد

رویای او تقریباً توسط موجهای هفت طبقه تقریباً موج زده شد. لندز از طریق فیلم ، داستان و آهنگ ذهنیت یک زن را به تنهایی در میان اقیانوس پهناور تصور می کند.

مشاهده
Site Design © vandabon.ir  All rights reserved.