ماهواره

دسته‌بندی نشده

در فضا، هیچ کس نمی تواند صدای شما را در مورد افزایش نرخ بهره بشنود.

در حال حاضر برای شرکت های فضایی جمع آوری سرمایه نسبت به سال ها قبل دشوارتراست. سرمایه گذاری جهانی دوباره به زمین بازگشته است: به گفته شرکت VC Space Capital، در نیمه اول سال گذشته بیش از 40 درصد کمتر از شش ماهه مشابه در سال گذشته بود.

ادامه مطلب